Lars Johnsson vill nu att man ser över skolverksamheten för att se vilka besparingar man kan göra.

Lars Johnsson vill nu att man ser över skolverksamheten för att se vilka besparingar man kan göra. Foto. Pressbild/Exakta Creative

Miljonbesparing: Flera skolor i Hässleholm riskerar nedläggning

Måste spara 73 miljoner kronor

HÄSSLEHOLM. Barn- och utbildningsförvaltningen måste spara totalt 73 miljoner kronor, om Restalliansens får igen sitt budgetförslag. Kostnader och skolresultat ses nu över för att se var man skulle kunna spara in.

Av
Paola Nordgren

– Kommunen använder mer resurser på skolan än rikssnittet samtidigt som skolresultaten ligger under rikssnittet, säger Lars Johnsson (M) till Kristianstadsbladet. och utesluter inte heller att det kan komma att krävas fler skolnedläggningar.

Något som Socialdemokraterna enligt tidningen menar är taget utan förankring i verkligheten och ett budgetförslaget som är kraftigt underfinansierat.

Förvaltningschef Eva Andersson och lärarfacken har vittnat om oro i verksamheterna kring besparingarnas följder.

– Vårt fokus är att ge barn och unga en så god utbildning och bra start i livet som möjligt. Sedan får vi lyssna till professionen kring hur detta kan göras på bästa sätt, säger Lars Johnsson (M) till tidningen.

Det har nu skapats en parlamentarisk grupp som ska komma fram till hur en skolorganisation skulle kunna se ut i framtiden och i april ska gruppen presentera vad de kommit fram till.

Publicerad 07 February 2019 11:09