Kommunens omorganisation kostade.

Kommunens omorganisation kostade. Foto: Mostphotos

Sammanslagning av förvaltningar innebar inte sänkta kostnader

Höga avgångsvederlag finns också med i kommunens budget

HÄSSLEHOLM.

Att låta fem förvaltningschefer bli två var inte så lönsamt som man hopppats. Det visade sig nämligen att de personer som fått chefsjobben istället höjt sina löner kraftigt.

De två cheferna som tog ett kliv ner till avdelningschefer får dessutom behålla den lön som de hade vid sin tidigare tjänst. Den tredje chefen som tackade nej till jobbet som avdelningschef fick 1,1 miljoner i avgångsvederlag, det rapporterar Frilagt.se.

Jan Karlssons som fick tjänsten som miljö- och stadsbyggnadschefen höjde sin lön med tio procent till 68 500 kronor per månad och har dessutom ett avgångsvederlag på två årslöner. Anders Rosengren, chef över den nya kultur- och fritidsförvaltningen, har fått 5 000 kronor mer i månaden vilket innebär en månadslön på 68 000 kronor, skriver tidningen.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson förklarar att avtalet är en överenskommelse efter en förhandling mellan Jan Karlsson och arbetsgivaren.

– Det var en naturlig del i diskussionen att han ville behålla det avtalet. Båda parter såg det som en bra lösning. Fördelen är att vi kan behålla en kompetent chef när vi slår ihop förvaltningarna till en. Jag tyckte att det blev en bra lösning och en stabil övergång, säger han till tidningen.

Räddningschef Daniel Sirensjö fick också han ett avgångsvederlag på totalt 1,1 miljoner kronor när han avslutade sin tjänst trots att han erbjöds en tjänst som avdelningschef.

Publicerad 12 February 2019 11:39