Victor Silwerfeldt, HR-specialist på socialförvaltningen i Hässleholms kommun har lett utvecklingsarbetet för en öppnare och mer tillgänglig Socialförvaltning i Hässleholm.

Victor Silwerfeldt, HR-specialist på socialförvaltningen i Hässleholms kommun har lett utvecklingsarbetet för en öppnare och mer tillgänglig Socialförvaltning i Hässleholm. Foto: Pressbild

Socialen organiserar om för att komma närmare medborgarna

Ska bidra till bättre stöd och hjälp

HÄSSLEHOLM. Sedan ett år tillbaka har man på Socialförvaltningen i Hässleholm arbetat aktivt för att utveckla verksamheten och samtidigt bli mer tillgängliga för medborgarna.

Av
Paola Nordgren

Målet med satsningen är att ge större handlingsutrymme till medarbetarna så att medborgarna på så sätt kan bättre stöd och hjälp.

Under våren 2018 bjöds samtliga anställda in till en workshop där man tillsammans analyserade läget inom socialen och hur man också såg på framtiden. Därefter sammanställdes idéerna och Victor Silwerfeldt, HR-specialist på socialförvaltningen i Hässleholms kommun har sedan lett det utvecklingsarbete som tog fart.

– Vi såg innan vi började den här resan att vi hade problem med stuprörstänkande i vår organisation vilket gjorde att medborgarna inte alltid fick den smidigaste och bästa hjälpen. Vi ville därför lämna detaljstyrningen bakom oss och istället stärka tilliten i vår förvaltning. En viktig del i att komma dit är att vi blir fler som tänker på organisationens uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv. Därför har det varit viktigt att så många valt att engagera sig i Spanings- och innovationsresan så att vi tillsammans får skapa den helheten, berättar Victor Silwerfeldt.

Från och med den 1 april tar man nu avstamp i ett nytt arbetssätt som ska gynna både medborgare och anställda. En av de tydligaste förändringarna blir nu att det kommer bli lättare att få kontakt med socialförvaltningen som framåt bara kommer ha en väg in för kommunens medborgare istället för som tidigare fyra olika mottagningar.

Nästa steg i resan mot en mer öppen förvaltning blir också att hitta strategi för fortsatt innovation tillsammans med medborgarna.

– 2018 bjöd vi in alla medarbetare att vara med och tycka till om morgondagens socialtjänst. 2019 bjuder vi in våra klienter att samskapa tillsammans med oss. Så att vi kan förbättra våra tjänster och service. Att sträva mot en tillitsfull organisation är att vara nyfiken och vilja lyssna. Där vill vi ge medarbetare och klienter en större plattform så att vi kan skapa kvalité som syns på riktigt säger Victor Silwerfeldt.

Publicerad 29 March 2019 10:19