Foto: Andreas Holm

Läkarbesök dröjde – Fördröjning bidrog till talsvårigheter

Nu anmäls händelsen till IVO

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. En äldre man fick remiss från sin vårdcentral till minnesmottagningen då mannen upplevde att han hade minnessvårigheter. Han besökte mottagningen och diagnostiserades för lindrig kognitiv störning som skulle följa upp med behandling och läkarbesök efter ett halvår. Uppföljningen skedde dock först efter ett år istället för ett halvår och utredning hos psykolog dröjde ännu längre.

Detta i sin tur bidrog till att mannen fick en personlighetsförändring och talsvårigheter som följd. Det går inte att utesluta att detta hade kunnat undvikas om personen fått träffa en läkare som först var planerad. Därför anmäls nu händelsen enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Publicerad 16 April 2019 00:00