Renhållningstaxan måste höjas för att kostanderna ska kunna täckas.

Renhållningstaxan måste höjas för att kostanderna ska kunna täckas. Foto: Michael Jäger mitifoto - stock.adobe.com

Renhållsningstaxan föreslås höjas

Nuvarande avgift täcker inte kostnaderna

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Den nuvarande renhållningstaxan i Hässleholms kommun täcker inte kostnaden för den service som Hässleholm Miljö AB idag erbjuder. Därför planeras nu en höjning av taxan och ärendet har nu gått vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Senast man beslutade om taxan var 2016, då skrev man också i villkoren att en utvärdering av taxan skulle göras. Detta har man nu gjort och Hässleholm Miljö AB har nu fått uppdraget att ge ett förslag till ny taxa.

Som det ser ut idag kan Hässleholmsborna besöka totalt sex återvinningscentraler och har dessutom möjlighet att sortera ut elva olika avfallsalternativ vid husknuten och beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil.

Det nya förslaget innebär att taxan skulle höjas med 36 kronor för ett familjeabonnemang, 18 kronor för ett fritidshushåll och 7,10 för lägenhet. OM förslaget går igenom så innebär det också att antalet besök på återvinningscentralerna begränsas till tolv besök om året per vuxen i hushållet och därefter kostar det att slänga sina sopor på centralerna.

– Enligt vår statistik besöker de flesta hushåll våra ÅVC 8-9 gånger per år. Därför borde 12 kostnadsfria besök per person, vara rimligt. Begränsningen är ett sätt att säkerställa att rätt kundgrupp bär rätt kostnader och att företag betalar för sig när de återvinner, säger Sven Carlsson VD på Hässleholm Miljö AB i ett pressmeddelande.

Publicerad 16 April 2019 00:00