Antalet deltidsbrandmän har minskat betydligt. Men nytt arbetssätt gör att insatserna inte påverkas.

Antalet deltidsbrandmän har minskat betydligt. Men nytt arbetssätt gör att insatserna inte påverkas. Foto: Wikimedia.commons

Fler deltidsbrandmän föreslås i motion

Räddningstjänsten anser dock inte att det behövs

HÄSSLEHOLM.

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Antalet deltidsbrandmän har de senaste 15 åren minskat från drygt 120 stycken till idag endast 75 stycken i Hässleholms kommun. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Hässleholm föreslår nu i en motion att antalet deltidsmän blir fler.

Räddningstjänsten har svarat på motionen och menar att det inte finns något behov av fler deltidsbrandmän, då man anser att minskningen inte påverkat insatserna. Man påpekar också att problemet ser likadant ut i hela landet och menar att systemet med deltidsbrandmän tillhör en svunnen tid då det fanns gott om arbetsplatser på varje ort och man sällan lämnade sin hemort. Då var det lättare att ha människor i beredskap, vilket man upplever att det inte är idag då man oftare flyttar på sig. Med nya hårdare arbetsmiljöregler så menar Räddningstjänsten att deltidsbrandmän också kräver mer från heltidspersonalen. När man nu också arbetar över kommungränserna har det medfört att man aldrig kommer att stå utan resurser vid en insats.

Publicerad 17 April 2019 11:43