En rad olika prover har tagits som visar att halterna av miljöfarliga ämne är så låga att fiskeni Finjasjön numera går att äta.

En rad olika prover har tagits som visar att halterna av miljöfarliga ämne är så låga att fiskeni Finjasjön numera går att äta. Foto: Genrebild/Paul - stock.adobe.com

Finjasjöns fiskar innehåller gifter – går trots allt att äta

År av provtagning visar låga halter av farligt innehåll

FINJA. Sedan tre år tillbaka har man gjort provtagningar på fiskarna i Finjasjön. Den senaste undersökningen visar att det förekommer både tungmetaller och giftiga högflourerade ämne i djuren.

Av
Paola Nordgren

Provtagningen som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och kommunen är ett pågående forskningsprojekt. Enligt Norra Skåne undersöktes den senaste fisken 2012 och visade sig då innehålla ämne som bly och kvicksilver, dock under gränsvärdena. Nästa gång man gjorde en liknande undersökning var 2015 och då tittade man bland annat närmare på halterna av nervgiftet BMAA som kan orsaka sjukdomen ALS och som också fanns i Finjasjön.

Vid den senaste undersökningen i sjön upptäckte man dessutom flera högflourerade ämne(PFAS) som enligt Natyrskyddsföreningen kan vara ett väldigt farligt miljögift

– Vi har låtit undersöka halterna av PFAS i sex fiskar, två av varje från gös, mört och braxen. Resultatet ligger mellan sju och drygt nio nanomikrogram per gram, berättar Sven-Inge Svensson, som är miljöchef i Hässleholms kommun för tidningen.

Efter kontakt med Livsmedelsverket ska halterna dock inte medföra några hälsoeffekter och det ska inte vara någon fara att äta fisken som lever i Finjasjön.

Publicerad 18 April 2019 00:00