Interior of studio appartament.

Interior of studio appartament. Foto: Aleks Kend - stock.adobe.com

Svag ökning för lägenhetsbyggandet

Bostadsbeståndet står i princip still

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Det allmännyttiga bostadsbeståndet står i princip stilla. det visar den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB). Siffrorna visar att mellan 2014 och 2018 har det blivit totalt 350 färre lägenheter totalt sett i landet. Men i Kristianstad och Hässleholm går det än så länge uppåt. Siffrorna för Kristianstad visar att man har en ökning av lägenheter på fyra procent under den aktuella perioden, respektive fem procent för Hässleholm.

– De senaste tre, fyra åren har det talats om att allmännyttan bygger väldigt mycket och går i bräschen. Men vi ser också en parallell process att man säljer av beståndet, säger Martin Grander, bostadsforskare till Nyhetsbyrån Siren.

I vissa fall kan dock orsaken vara att man behöver sälja av för att få in kapital att bygga nytt. Vilket i praktiken innebär att allmännyttan minskar, trots att det byggs mer.

– Allmännyttans andel av det totala beståndet har minskat från 18 till 17 procent och motsvarande ökning syns i privat hyresrätt. En anledning till det tror jag är försäljningarna av allmännyttan som sedan 2014 nästan uteslutande har varit till privata hyresvärdar, istället för till ombildning till bostadsrättsföreningar som under förra decenniet, säger Martin Grander.

Publicerad 07 May 2019 00:00