Lillasjöns skick oroar Hästvedaborna

"Görs inget kan sjön bli ett träsk"

HÄSTVEDA.

Lillasjön som ligger mitt i Hästveda och också binder samman byn betyder mycket för många Hästvedabor. Lillasjöns naturvårdsförening värnar också om att bevara sjön som är på väg att försvinna och arbetar nu aktivt för att sjön inte ska tyna bort.

– Ja, sjön är en viktig del av Hästveda och friluftsområdet runt sjön används väldigt mycket. Sjön har restaurerats i omgångar och har efter det mått bra en tid. Senaste gången var på 90-talet men nu ser vi att sjön är i behov av en uppfräschning igen, berättar Krister Dagneryd, ordförande Lillasjöns naturvårdsförening.

Sjön var förr i tiden tio meter djup men numera är den på djupaste stället endast 80 centimeter djup på grund av slam som samlats på botten och som fyllts på efter hand. Om inget görs riskerar sjön på sikt att istället bli ett träsk.

– De undersökningar som gjorts visar att det går att gräva upp slammet. Att gräva upp allt skulle dock gå på 20-30 miljoner vilket inte är aktuellt men någon eller några meter fungerar också. Det vi vill och driver just nu är att få till en muddring, hur många meter det blir är en senare fråga.

De 400 medlemmarna i Lillasjöns naturvårdsförening arbetar med andra ord nu aktivt för att det området och sjön kan finnas kvar och bevaras.

Krister Dagneryd.

Krister Dagneryd. Foto: Privat

– Just nu görs undersökningar för att se om sjön läcker fosfor, vilket det tyder på. Det gör det i så fall också enklare för statliga bidrag. Samtidigt täcker det inte hela summan och vi för därför också en dialog med kommunen som tagit emot oss väldigt väl. säger Krister Dagneryd.

Den 21 maj håller föreningen också sitt årsmöte vid grillplats Lillasjön och har då bjudit in kommunalrådet Lars Johnsson. Som kommer att berätta om hur han och kommunen ser på en framtida muddring och alternativa lösningar för att säkra sjöns framtid.

– Allmänheten är även de välkomna till årsmötet om de har frågor om Lillasjöns framtid, välkomnar Krister Dagneryd.

Publicerad 08 May 2019 00:00