Under 2020 tas Hässleholms nya ackumulatortank i bruk.

Under 2020 tas Hässleholms nya ackumulatortank i bruk. Foto: Hässleholm Miljö

Arbetet uppåt påbörjas nu på Hässleholms nya ackumulatortank

Inviger nu arbetet med den 60 meter höga byggnaden

HÄSSLEHOLM.

Hässleholm Miljös nya ackumulatortank kommer, när den är helt färdig att synas från stora delar av Hässleholm. Den kommer då att vara 60 meter hög och runt 20 meter i diameter. Men redan nu invigs tanken som i framtiden kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten.

Av
Paola Nordgren

Planen är att ackumulatortanken på värmeverket i Hässleholm ska stå helt färdig senare under året och den kommer då att fungera som en stor termos och på så sätt lagra värme tills det finns en efterfrågan.

Den nya ackumulatortanken kommer bland annat ge Hässleholmsborna en jämnare produktion och möjliggöra leverans av fjärrvärme vid kortare driftstopp och kommer dessutom att minska behovet av att starta extra pannor för toppar i energiåtgången och tanken kommer dessutom att innebära bättre miljövärden.

För några månader sedan påbörjades arbetet med att borra ner cirka 200 stycken pålar in i berget som därefter fylldes med betong.

– Byggandet av fundament och tank kommer att ta ett år ungefär. När tanken är färdigbyggd, sent 2019, kommer den att fyllas med 15 000 m3 vatten. För att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta 15 dagar att fylla tanken, berättar Per Haker, projektledare på Hässleholmmiljö.se

Redan våren 2015 påbörjades de första planerna för tanken, då gjordes en förstudie. Året därpå påbörjades utredningar av fjärrvärmenät och produktion och sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få alla bitar på plats. Att sätta tanken i drift kommer att se först våren 2020.

Publicerad 09 May 2019 09:09