Runt 230 kilometer i timmen är det tänkt att den nya höghastighetsjärnvägen ska gå.

Runt 230 kilometer i timmen är det tänkt att den nya höghastighetsjärnvägen ska gå. Foto: Stock.adobe.com

Flera anbud inne för höghastighetsbana – Sweco fick jobbet

Ser nu över lokaliseringen av järnvägen

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Intresset var stort för att få vara med och bygga den nya skånska höghastighetsbanan. Totalt nio företag lämnade in anbud för projekt höghastighetsbana mellan Hässleholm och Lund. Men det blev slutliga valet föll på Sweco. Därför ska nu Sweco och Trafikverket inleda arbetet med att utreda lokaliseringen för järnvägen, rapporterar Norra Skåne.

– I korthet går det ut på att ta fram olika korridorer för järnvägen och värdera korridorerna utifrån en mängd faktorer. Till slut ska vi väga alternativen mot varandra och förorda den korridor som vi bedömer vara bäst, säger Kristofer Söderberg, projektledare på Trafikverket med ansvar för lokaliseringsutredningen, i ett pressmeddelande.

Topphastigheten på den nya hastighetsbanan kommer att bli 320 km/h för höghastighetståg, och 250 km/h för snabba regionaltåg.

Publicerad 09 May 2019 15:49