En markant skattehöjning kan bli aktuellt i Hässleholm för att på så sätt komma till rätta med kommunens ekonomiska siffror.

En markant skattehöjning kan bli aktuellt i Hässleholm för att på så sätt komma till rätta med kommunens ekonomiska siffror. Foto: Mostphotos

Skattehöjningar kan bli aktuellt i Hässleholm

Avvaktar dock regeringens budget innan beslut tas

HÄSSLEHOLM.

Hur man bäst gör besparingar har varit en återkommande diskussion i Hässleholms kommun. För att få budgeten i balans föreslår nu Restalliansen att en skattehöjning görs.

Av
Paola Nordgren

Går förslaget på en kronas skattehöjning igenom innebär det att Hässleholm får högst skatt i Skåne undantaget Osby, skriver Kristianstadsbladet.

Det nya förslaget skulle innebära en kommunal skattesats på 21,96 kronor eller 33,14 kronor inklusive landstingsskatten.

– Det är högst i Skåne förutom Osby, givet att andra kommuner inte höjer. Jag har varit med länge i politiken, men så här kärvt har det aldrig varit. Det är oerhört kärvt, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande till tidningen.

Enligt Agneta Olsson Enochsson (L) har det varit ett tungt arbete och man har försökt mildra konsekvenserna så gott det går. Samtidigt planerar man inte bara för indragningar och besparingar. Budgetförslaget innehåller även satsningar inom område som fastigheter, IT, fiber och underhåll.

Vid senaste kommunfullmäktige beslutades dessutom att Barn– och utbildningsnämnden får ett tillskott på 25 miljoner kronor i budgetförslaget samtidigt som Omsorgsnämndens tillskott på knappt 10 miljoner som utlovats istället plockas bort.

Den framtida skattesatsen beslutas det om först i oktober/november eftersom man avvaktar regeringens budgetproposition som presenteras i september,då denna skulle kunna ändra situationen i form av statliga bidrag.

Publicerad 10 May 2019 09:54