Hässleholmsbo misskötte sina kor, förbjuds nu att ha alla sorters djur i sin ägo.

Hässleholmsbo misskötte sina kor, förbjuds nu att ha alla sorters djur i sin ägo. Foto: Mostphotos/Genrebild

Hässleholmsbo vanvårdade sina kor– beläggs nu med djurförbud

Lät korna gå skadade och sjuka

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Länsstyrelsen Skåne förbjuder en man i Hässleholm att ha hand om djur. Detta efter att ha gjort en föranmäld kontroll där Länsstyrelsen gjorde bedömningen att en tjur med skadat bakben var i behov av vård av veterinär, alternativt skulle avlivas. Vidare konstaterades skaderisker i form av bland annat stora glipor i spalten, oskyddade fönster, en vägg som börjat ge vika och undermåligt stängsel som bestod av el, taggtråd och nät. Länsstyrelsen bedömde även att de vattennipplar som hängde lösa i slangar försvårade för djuren att tillgodose sitt vattenbehov.

Man upptäckte också vid kontrollen att det saknades kalvgömmor, var bristfälligt dagsljusinsläpp och kalvar vistades på foderbordet och riskerade på så sätt att förorena fodret. Mannen uppmanades att åtgärda de brister som fanns men vid flera efterkontroller har inga åtgärder skett. Mannen beläggs därför nu med djurförbud tills vidare.

Publicerad 31 May 2019 00:00