Den 1 juli höjs renhållningstaxan i Hässleholms kommun.

Den 1 juli höjs renhållningstaxan i Hässleholms kommun. Foto: Mostphotos

Renhållningstaxan höjs i Hässleholm

Höjning krävs för att täcka kostnaderna

HÄSSLEHOLM.

Det är nu klart att renhållningstaxan i Hässleholms kommun höjs. Taxehöjningen träder i kraft 1 juli.

Av
Paola Nordgren

Anledningen till höjningen är de ökade kostnader som Hässleholm Miljö haft den senaste tiden på grund av lagstadgade miljökrav, ökade mängder avfall, kostnad för renovering av återvinningscentraler och investering i passersystem, Vilket nu gör att renhållningstaxan behöver justeras.

Idag kan Hässleholmsborna sortera ut elva typer av avfall vid husknuten samt beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil vid bostaden. Men dagens renhållningstaxa täcker dock inte den verkliga kostnaden för den här servicen.

Att man nu efter hot och våld på återvinningscentralerna också börjat dubbelbemanna centralerna för att medarbetarna ska känna sig trygga bidrar också till en ökad kostnad.

– Vi förstår att detta inte kommer som någon glad nyhet för våra kunder, säger VD Sven Carlsson i ett pressmeddelande efter att beslutet om höjning fattades i kommunfullmäktige under måndagen.

– Anledningarna till höjningen är flera och jag tycker att det är viktigt att skapa en förståelse för bakgrunden till beslutet. Vi är stolta över den service som vi erbjuder våra kommuninvånare och över det miljöarbete som vi driver. Efter höjningen kommer vår taxa att vara jämförbar med de grannkommuner som använder fyrfackskärl, trots att vi är en kommun som är glest befolkad och har långa avstånd, berättar Sven Carlsson.

Beslutet innebär dock att antalet besök på återvinningscentralerna kommer att fortsätta vara fria för privatpersoner även efter den nya taxan som träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerad 09 June 2019 00:00