Budget för 2020 är nu klar.

Budget för 2020 är nu klar. Foto: Mostphotos

Fullmäktige antog kommunstyrelsens budgetförslag

Efter en lång debatt enades politikerna

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Vid senaste kommunfullmäktige i Hässleholm hölls en heldag för att ta beslut om den strategiska planen med övergripande mål och budget för 2020. Efter en lång debatt enades man slutligen och kommunstyrelsens förslag gick igenom dock med en ändring.

Ändringen innebar att budgetmedel för investeringsprojektet "Ny Regnpark Lille Mats, Gäddastorp" ströks från tekniska nämndens investeringsbudget.

Anledningen till att man strök bidrag till detta var för att man hittat föroreningar i marken för den tänkta regnparken. Därför ska istället tekniska nämnden komma in med ett nytt ärende till kommunfullmäktige innehållande ett komplett beslutsunderlag som bygger på den kostnadskalkyl som konsulter håller på att arbeta fram.

Publicerad 11 June 2019 00:00