Hässleholms kommun behöver spara pengar och även Kultur- och fritidsförvaltningen drabbas.

Hässleholms kommun behöver spara pengar och även Kultur- och fritidsförvaltningen drabbas. Foto: Mostphotos

Stora nerdragningar väntar inom kultur och fritid

Fritidsverksamheter kommer att försvinna

HÄSSLEHOLM.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska spara in 9,5 miljoner kronor kommande år, vilket kommer att innebära stora ingrepp i flera verksamheter.

Av
Paola Nordgren

Vad och var man kommer att skära i är dock oklart. Enligt förvaltningschef Anders Rosengren och avdelningschef Henrik Samevik så kommer det vara omöjligt att behålla dagens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter framöver, rapporterar Kristianstadsbladet.

Just nu jobbar man med att sammanställa en lista över tänkbara besparingsalternativ.

– Det handlar inte om att bromsa in. Det är en tvärnit. En rejäl grop i vägbanan, säger kultur- och fritidschef Anders Rosengren till tidningen.

Man pratar om exempel som att bibliotek kan komma att stängas, idrottsanläggningar som kan få ändrade öppettider, höjda hyror, sänkta bidrag till föreningar, stängning av Mötesplats Ljungdala. Även kommunens offentliga badplatser skulle kunna drabbas i form av utebliven städning eller iläggning av bryggor. Var man kommer att behöva gå in med åtgärder vet man dock inte i dagsläget.

– Den yttersta konsekvensen är såklart total nedläggning av verksamheter, som att stänga en idrottsanläggning, ett bad eller att säga upp avtalet med staten om Hovdala slott, säger Anders Rosengren.

Att behöva göra en eventuell neddragning av personal är inte heller helt enkelt lätt. Men något man meddelar kommer att ske, vilket i sin tur även det kommer att påverka verksamheterna.

– Vi har en ekonom, en kulturutvecklare, en marknadsförare. Hur effektiviserar vi bort experttjänster? Jag upplever att de styrande har en övertro kring möjligheterna till ”enkla” besparingar, säger Anders Rosengren.

Det är med andra ord stora besparingar som politikerna lagt på kultur- och fritidsförvaltningen att lösa det närmaste året.

Publicerad 18 June 2019 08:44