Andreas Gehander längtar efter nya, ändamålsenliga lokaler

Andreas Gehander längtar efter nya, ändamålsenliga lokaler Foto: PAOLA NORDGREN

Ungdomshem utökar sina platser

"Vi har lång kö in vilket gör att det krävs en utbyggnad"

HÄSSLEHOLM.

Från nio platser till 42. Det blir verklighet när SIS, Statens institutionsstyrelse bygger ut i Hässleholm. Ungdomshemmet får i samband med detta också helt nya undervisningslokaler vilket man varit i stort behov av.

Av
Paola Nordgren

Detta är en återpublicering av en tidigare publicerad artikel

– Ja, det känns fantastiskt att vi snart får husera i nya lokaler med en komplett skolverksamhet i ändamålsenliga lokaler. Vilket inte minst bidrar till att vi kan använda lärarresurserna på ett mycket bättre sätt i undervisningen, säger Andreas Gehander rektor på skolan.

Bygget har pågått ett tag och den första etappen med totalt fyra nya avdelningar planeras stå färdig 2020. Då kommer man att flytta över all verksamhet i den nya byggnaden så att den gamla byggnaden kan rivas och ytterligare två avdelningar kan byggas upp på nytt där de gamla lokalerna står idag och dessa kommer att stå färdiga 2021.

Redan när man flyttar in i den första delen kommer också den institutionsdel som just nu ligger i Perstorp dessutom att flyttas över till Hässleholm. Och precis som tidigare kommer man att fokusera på grundskolelever i åldrarna 13-16 år. Och samtliga 42 platser kommer också att vara låsbara vid behov.

SIS i Hässleholm har ett upptagningsområde på hela södra Sverige och behovet av vårdplatser för ungdomar växer.

–Vi har en lång kö från Socialtjänsten in till oss, vilket är en av anledningarna till att vi nu bygger ut, berättar institutionschef Sverker Göransson.

De ungdomar som kommer till SIS har ofta provat andra instanser tidigare som HVB-placeringar och familjehem, som inte fungerat och då placerar Socialtjänsten ungdomarna hos SIS.

– Det kan röra sig om allt från missbruk till antisociala problem men tanken är inte att de ska vara här under hela sin högstadieperiod utan det varierar från några veckor eller månader utifrån behov. Och då är det viktigt att vi kan erbjuda en bra skolgång under vistelsen här. Sedan 2015 har vi också samma lagkrav på oss som andra skolor, vilket jag bara ser som positivt, säger Andreas Gehander.

Enligt Andreas Gehander har man varit i behov av renovering och utbyggnad ett bra tag och saknat tillräckligt med skollokaler, vilket bidragit till att baracker använts som en tillfällig lösning.

– Nu kommer vi att få sex avdelningar, med kombinerat boende och klassrum och sådant som vi saknat tidigare som hemkunskap och slöjdsal. Dessutom kommer varje avdelning ha egna utemiljöer som inbjuder till rastaktiviteter då vi tycker att det är enormt viktigt att ha en så normal skolgång som möjligt under sin vistelse här. Och att man gör det här i just Hässleholm ser jag som ett positivt besked på att man gör ett bra arbete hör och verkligen vill satsa på att utveckla verksamheten till något ännu bättre. Dessutom ligger Hässleholm bra till geografiskt.

I dag har man åtta lärartjänster, vilket kommer att fördubblas så småningom. Dessutom väntar rekrytering av psykologer och behandlingspedagoger, vilket innebär runt 135 fast anställda när bygget står helt färdigt 2021.

– Vi kommer att bli en stor arbetsplats i kommunen och går från runt 55 anställda i Hässleholm och Perstorp till runt 135 tillsvidareanställda. Att vi då också kommer att ha hela verksamheten på ett och samma ställe ser vi bara synergieffekter med. Som vi ser det så kommer allt att bli snäppet bättre när de nya lokalerna står färdiga, säger Sverker Göransson

Publicerad 19 July 2019 00:00