Eleven har bland annat fått en kränkade bild skickad via sociala medier.

Eleven har bland annat fått en kränkade bild skickad via sociala medier. Genrebild: ADOBE STOCK

Hässleholmsskola får kritik av barn- och elevombudet

Ska ha stuntat i skollagens krav

HÄSSLEHOLM.

Hässleholms kommun får allvarlig kritik av Barn- och elevombudet, BEO. De måste bli snabbare att sätta in instatser när någon drabbats av kränkande behandling, konstaterar BEO.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Orsaken till kritiken är en elev som tidigare gick på en av kommunens skolor och som hamnade i konflikt med två andra pojkar. Eleven har enligt BEO utsatts för flera fall av kränkande särbehandling. Föräldrarna har anmält att eleven flera gånger blev angripen såväl fysiskt som psykiskt och enligt BEO är det fem tillfällen som är så allvarliga att de räknas som kränkningar.

Fyra av fallen är att eleven hotats av de två andra eleverna och i det femte fallen har de skickat en kränkade bild via sociala medier.

Skolan hävdar att den inte känt till att det rört sig om kränkningar, utan att de sett det inträffade som bråk mellan tre individer. Enligt Barn- och elevombudet borde skolan vid i vart fall två tillfällen ha insett att barnet utsatts för kränkningar och omedelbart satt in åtgärder.

BEO anser dock att skolan inte ska behöva betala något skadestånd, då de sent omsider satt in de åtgärder som behövs.

Publicerad 07 August 2019 13:59