Elevens åtgärdsprogram drogs in under sommarlovet.

Elevens åtgärdsprogram drogs in under sommarlovet. Foto: Genrebild/mostphotos

Åtgärdsplan drogs in under sommaren – föräldrar JO-anmäler skola

Överklagan slarvades bort

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. En person har nu anmält en skola i Hässleholms kommun till Justitieombudsmannen(JO) efter att man anser att det åtgärdsprogram som berör en elev på skolan dragits in under sommarlovet.

Vid ett möte i maj fick personen information om att det pågående åtgärdsprogrammet skulle avslutas under sommarmånaderna. Personen önskar då överklaga beslutet men får beskedet från skolan att det inte går att överklaga och får beskedet att det är såhär Hässleholms kommun alltid gör inför sommarloven. Personen får också besked om att ett nytt åtgärdsprogram kommer att komma senare i höst. Man önskar detta skriftligt men får besked om att det inte är möjligt. Överklagan skickades därefter in till barn och utbildningsförvaltningen.

Eftersom undertecknad inte hört någonting efter två månader tog undertecknad kontakt med Skolväsendets överklagandenämnd i mitten av augusti för att höra hur långt processen om överklagan kommit men får då besked att någon överklagan inte inkommit.

Undertecknad kontaktar då i sin tur igen barn och utbildningsförvaltningen som informerar att överklagan har sänts vidare till berörd rektor. Rektorn hävdar dock att han inte sett någon överklagan.

Berörda kallas då till möte med rektor och ett nytt åtgärdsprogram presenteras något som dock vårdnadshavarna inte varit delaktiga i och som inte heller följer det tidigare åtgärdsprogrammet.

Några dagar senare får vårdnadshavarna dock ett mejl från rektorn där det står att överklagan nu kommit in och att man ändrat i åtgärdsprogrammet enligt önskemål. Vårdnadshavarna poängterar dock att det inte var det som överklagan handlade om utan om indraget åtgärdsprogram under sommaren. Ärendet utreds nu av JO.

Publicerad 22 August 2019 00:00