Elev fick höra glåpord och låstes ute från klassrummet. Nu anmäler föräldrarna skolan till Skolinspektionen.

Elev fick höra glåpord och låstes ute från klassrummet. Nu anmäler föräldrarna skolan till Skolinspektionen. Foto: Genrebild/mostphotos

Skola anmäls – elev låstes ute från klassrummet

Eleven har enligt anmälan inte fått det stöd hen behöver

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Föräldrarna till en elev på en skola i Hässleholm anmäler nu skolan till Skolinspektionen efter att deras barn blivit utsatt för kränkningar i skolan, bland annat genom att ha låsts ute från klassrummet. Enligt mamman ska eleven även ha kallats för glåpord och fått höra att hen stör för mycket i klassen för att få vara med.

Enligt mamman har barnet en hjärnskada som gör att eleven behöver stöd och hjälp under skoltiden. Detta ska ha fungerat bra under många år men i samband med att klassen bytte lärare ska problemen enligt mamman ha börjat. Det ska också varit den läraren som enligt anmälan tagit ut eleven från klassrummet för att sedan springa in och låsa dörren så att eleven inte kunde komma in igen.

Skolinspektionen har nu beslutat att utreda händelserna och den anmälan man fått in.

Publicerad 22 August 2019 00:00