När piloten skulle landa slog vindarna runt planet. Piloten lyckades dock själv klättra ut med endast lindriga skador.

När piloten skulle landa slog vindarna runt planet. Piloten lyckades dock själv klättra ut med endast lindriga skador. Foto: Polisen

Starka kastvindar fick privatplan att slå i marken

Trots stora skador på planet klarade sig piloten

HÄSSLEHOLM

. Haverikommissionen har nu utrett olyckan där ett mindre privat flygplan som skulle landa på privat mark utanför Hässleholm landade olyckligt och slog runt. Haverikommissionen gör bedömningen att en vindby som piloten inte hann kompensera för gjorde att planet slog runt.

Det var vid en landning på Bokebergs flygplats i Hässleholm i juni som det mindre privatplanet åkte i marken innan banan startade och som där slog runt. Piloten, en 55-årig man ska dock ha klarat sig med lindriga skador och kunde själv ta sig ur planet.. Planet fick vid olyckan stora skador.

Piloten berättade själv att han planerat att landa på fältet efter en flygning till Skånes Fagerhult och Älmhult. Efter en normal inflygning låg flygplanet på fem meters höjd över åkern som angränsar till flygplatsytan när piloten upplevde att planet tappade höjd ovanligt fort. Han började då dra i spakarna men hann inte hindra planet från att ta mark med hjulet i åkern, varvid uppbromsningen blev kraftig vilket medförde att flygplanet slog runt och blev liggande upp och ner en bit in på stråket.

Ett vittne kunde larma räddningstjänst och polis som snabbt kom till platsen.

Enligt haverikommissionen berodde olyckan på kraftig konvektiv aktivitet under dagen, vilket skapas när solen värmer upp marken som i sin tur värmer luften närmast marken. När en tillräckligt stor luftmängd nära marken blir varm stiger den uppåt. I praktiken innebär detta att markvindarna växlar snabbt i både riktning och styrka.

Publicerad 05 September 2019 00:00