Foto: Paola Nordgren

Brottsofferjouren får fortsatt bidrag

300 000 till nästa års verksamhet

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Brottsofferjouren i Hässleholm får nytt bidrag, det beslutades vid socialnämndens senaste sammanträde. Totalt bidrar man med 300 000 kronor till nästa års verksamhet i Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp, rapporterar Norra Skåne.

– Brottsofferjouren har en viktig uppgift som vittnesstödjare i rätten och när man kontaktar brottsoffer, konstaterar Robin Gustavsson (KD) som är ordförande i socialnämnden till tidningen.

Enligt nämnden är det också socialnämnden som enligt socialtjänstlagen har ansvar för att brottsoffer får den hjälp och det stöd man behöver. Då det i de flesta fall är just brottsofferjouren som står för det stödet så är jouren också beroende av bidrag och ideella krafter för att kunna leva vidare.

Publicerad 09 September 2019 09:30