Socialen har tvingast anställa personer som jagar lägenheter för att tillgodose det behov som finns.

Socialen har tvingast anställa personer som jagar lägenheter för att tillgodose det behov som finns. Foto: Mostphotos

Sociala lägenheter – ett stort problem

Stor brist på lägenheter hos socialen

HÄSSLEHOLM.

Antalet personer som är i akut behov av bostad ökar. På bara ett par år har siffran fördubblats och numera är det ett 100-tal personer som varje år som söker bostad via Socialförvaltningen, rapporterar Kristianstadsbladet.

Av
Paola Nordgren

Hos Socialförvaltningen i Hässleholm har man tvingats anställa personer som bara arbetar med att söka lägenheter, rapporterar tidningen. Hos socialen anser man dock att det ansvaret istället borde ligga hos Hässlehem.

– Vi har fått anställa förvaltare som söker bostäder, administrerar hyresavtal och stöttar i boendet. Det finns egentligen inget i socialtjänstlagen som säger att det är vårt ansvar, säger Thed Carlsson, verksamhetschef på socialförvaltningen till tidningen.

Den största ökning märkte man av i samband med att antalet flyktningar ökade för några år sedan. I samband med detta fick man också ta emot personer som saknade bostad, samtidigt som den vanliga kategorin som tidigare varit hemlösa också fanns kvar.

Den snabba ökningen har skett efter flyktingkrisen, där man fått ta ansvar för en ny kategori personer vid sidan av människor som är hemlösa på grund av social problematik.

– Det har en stor del i detta, inget snack om saken. Det är såklart inte flyktingarnas fel, men en konsekvens av invandringen, säger Thed Carlsson.

Det har blivit Socialförvaltningens ansvar att få fram lägenheter till samtliga kategorier oavsett bakgrund till behovet av bostad. Vilket har tvingat förvaltningen att lägga mycket tid på att söka brett hos samtliga hyresvärdar i kommunen då Hässleholm endast står för en dryg fjärdedel av bostäderna till de bostadssociala kontrakten, vilket man hos socialen anser är för lite.

Stephan Persson, vd Hässlehem, anser att man redan gör vad man kan från deras håll.

– Vi har 250 sökande per bostad i Hässleholm, och fem–tio blir lediga varje månad. Vilken grupp är det vi ska prioritera bortom kösystemet? Det är ingen vd-fråga, utan det får politiker och styrelse i så fall besluta och så får vi rätta oss efter det.

Publicerad 09 September 2019 00:00