Om lite mer än ett år ska den nya järnvägsdepån i Hässleholm stå färdig. För drift och verkstad kommer runt 100 personer behöva anställas.

Om lite mer än ett år ska den nya järnvägsdepån i Hässleholm stå färdig. För drift och verkstad kommer runt 100 personer behöva anställas. Foto: Paola Nordgren

100 personer rekryteras till Hässleholm till nya tågdepån

Den nya depån blir också Sveriges modernaste

HÄSSLEHOLM.

När den nya tågdepån i Hässleholm öppnar i december 2020 kommer det också att krävas minst 100 anställda. Det innebär en mängd nyrekryteringar när Sveriges modernaste verkstad för tågunderhåll snart ska fyllas med arbetskraft.

Av
Paola Nordgren

I december 2020 är det tänkt att den nya tågdepån ska tas i drift och att SJ Öresund och Mantena tar över drift och underhåll av 111 Öresundståg på den nya anläggningen.

– Vi ser enormt mycket fram emot att sätta igång med trafiken och att bemanna den nya fina depån i Hässleholm. Depån kommer skapa enormt bra förutsättningar för oss att köra Öresundståg. I Hässleholm ligger depån centralt placerad i trafiksystemet och kommer öka kapacitet för underhåll och service av tågen, säger Anders Gustafsson, VD på SJ Öresund i ett pressmeddelande.

Hässleholms nya depå och bolagen har precis signerat ett nytt partnerskapsavtal. Vilket innebär att bolagen gemensamt kommer att lägga stor kraft på att skapa perfekta förutsättningar för depån.

– Att ingå i det här samarbetsavtalet med SJ känns tryggt och bra. Vi har inte sett den här typen av partnerskap i järnvägsbranschen tidigare och vi tror att detta är framtiden. Vi vet att SJ är kunniga, pålitliga och har lång erfarenhet av att bedriva tågtrafik som blir en bra matchning med vår långa erfarenhet av tågunderhåll. Vi ser fram emot att arbeta tätt tillsammans för att lyfta resenärernas upplevelse, säger Kjetil Hovland VD på Mantena

När depån öppnar i Hässleholm blir den förutom den modernaste anläggningen i landet också den femte största arbetsplatsen i kommunen och de tjänster som nu ska rekryteras kommer bland annat att vara administrativa och ledande befattningar inom tekniskt och dagligt underhåll. Depån på totalt 26 500 kvadratmeter ligger i Kärråkra strax utanför Hässleholm och kommer bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation och en städplattform.

Under 2020 påbörjas även rekrytering av bland annat fordonstekniker, reparatörer, fordonsmontörer och fordonsingenjörer. I det första skedet räknar man med att behöva anställa runt 100 personer. Längre fram är planerna dessutom att rekrytera ytterligare och då främst ombordpersonal och komfortoperatörer.

– Just nu pågår ett intensivt arbete med att hitta rätt kandidater och det har redan visat sig att det finns ett jättestort intresse att söka de nya tjänsterna. Säger Kjetil Hovland VD på Mantena.

Publicerad 26 September 2019 14:10