Efter flera störningsmoment på biblioteket är det en av platserna i Hässleholm där många upplever sig otrygga.

Efter flera störningsmoment på biblioteket är det en av platserna i Hässleholm där många upplever sig otrygga. Foto: Hässleholms kommun

Kulturhuset och stationen upplevs som otrygga

Trygghetsvandring gav allmänheten chans till frågor

HÄSSLEHOLM.

Det senaste årets trygghetsmätningar, medborgardialoger och medarbetardialoger har sedan en tid tillbaka indikerat att Kulturhuset och Resecentrum är platser som för vissa upplevs som otrygga. Därför höll lokala brottsförebyggande rådet (Brå) och polisen en trygghetsvandring för allmänheten på dessa platser i veckan.

Av
Paola Nordgren

Mätningarna har den senaste tiden indikerat att många upplever just Kulturhuset och Resecentrum som fortsatt otrygga platser att vistas på.

– Våra trygghetsvandringar görs på olika platser hela tiden men det som är gemensamt är att platsen upplevs som otrygg på något sätt. Anledningen till veckans trygghetsvandring var att garaget upplevs som en otrygg plats samt att biblioteket i Kulturhuset i perioder haft ordningsstörningar vilket stör andra besökare, berättar Anna Sjöholm, drog- och brottsförebyggande samordnare i Hässleholms kommun.

Antalet trygghetsvandringar styrs till viss del av polisens medborgarlöfte, där kommunen också är en av samarbetsparterna. I det löftet ingår också att genomföra minst två trygghetsvandringar per år.

– Otrygghet kan handla om flera olika saker och inte enbart brottslighet eller oro för att bli utsatt för något. Det kan också vara bristande tillgänglighet till platsen, funktioner/områden som inte är användarvänliga, för lite rörelse på platsen jämfört med vad det skulle kunna vara. När det gäller stationsområdet är det en plats som tenderar att upplevas som otrygga oavsett var man befinner sig i landet.

Under veckans trygghetsvandring fick allmänheten också möjlighet att framföra sina åsikter samtidigt som myndigheter och kommun fick hans att diskutera vilka utmaningar som finns på de två aktuella platserna.

– Efter en trygghetsvandring förs alltid ett protokoll som skickas till berörda förvaltare och ansvariga på platsen med rekommendationer på åtgärder. Det är såklart frivilligt att genomföra åtgärderna men protokollet är ändå en samlad bedömning av vad flera olika professioner har identifierat så vi tycker att det väger ganska tungt.

Publicerad 26 September 2019 11:13