Grundskolebetygen på väg uppåt igen.

Grundskolebetygen på väg uppåt igen. Foto: Mostphotos

Kunskapsresultaten i grundskolan ser allt bättre ut

Glädjande resultat generellt

HÄSSLEHOLM

. De senaste siffrorna för grundskolan visar positiva siffror, kunskapsresultaten har förbättrats generellt. statistiken visar dessutom att det glapp som tidigare funnits betygsmässigt mellan pojkar och flickor nu också är på väg att minska.

Av
Paola Nordgren

–Detta är goda nyheter. Under en tid har vi sett att pojkarna sackar efter i sina resultat och att det sker i 3:an och 6:an. Det ser nu ut som att trenden vänder och pojkarna kommer igen, säger Per-Erik Holmén, utvecklingschef i ett pressmeddelande.

Enligt siffrorna så har meritvärdet för eleverna i årskurs 9 och andelen elever som har fullständiga betyg ökat vilket innebär att andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet också ökar.

–Vi ser att framförallt nyanlända pojkarna i grundskolan visar framfötterna. Däremot ser vi att skillnaderna mellan skolornas resultat fortfarande är stora. Det är något vi fortsätter jobba med, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Detta trots att man fortfarande har ett ekonimskt ansträngt läge och en prognos som visar på ett underskott på drygt 32,5 miljoner kronor vid årsslutet vilket är en något lägre siffra än vad siffrorna tidigare visat.

–Vi kommer aktivt att fortsätta arbetet för att minska underskottet ytterligare säger Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Enligt Stefan Larsson så har det hänt mycket i verksamheterna det senaste halvåret.

– Vi har viktiga digitala system på plats, en reviderad läroplan för förskolan, det systematiska kvalitetsarbetet har varit och är i fokus och så gott som alla verksamheter sätter digitaliseringen högt på agendan.

Publicerad 29 September 2019 00:00