Foto: Mostphotos

Flera brister i mathållning på gatukök

Kräver nu åtgärder efter livsmedelskontroll

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Ett antal brister i mathållningen uppmärksammades vid en kontroll av ett gatukök utanför Hässleholm.

Det uppmärksammades bland annat att det saknades information om att kunden kan bli informerad om innehåll. Till exempel en skylt som: Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten. De skåp som hölls för personalens kläder var placerade i samma rum som potatis. Enligt miljökontrollanterna bör dessa skåp istället flyttas till förrummet så att varumottagningen går att skadedjurssäkra. Man observerade också vid kontrollen att det förvarades målarfärg i samma rum som livsmedel, vilket inte får förekomma.

Gatukökets personal fick även frågan om var de lämnar gammal frityrolja. Enligt uppgift lämnas den till ett företag, personalen kunde dock inte namnet på företaget, vilket ska till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Samtliga brister ska enligt rapporten åtgärdas senast den 16 oktober.

Publicerad 03 October 2019 00:00