Finja kyrka fick inte ta del av underhållsbidraget när Lunds stift fördelade årets kvot.

Finja kyrka fick inte ta del av underhållsbidraget när Lunds stift fördelade årets kvot. Foto: Lokaltidningen

Stor spridning på årets underhållsbridag till kyrkorna

Finja kyrka är en av de som blev utan

FINJA.

När Lunds stift nyligen fördelade årets kyrkoantikvariska ersättning och underhållsbidrag så var Finja kyrka en av de kyrkor som blev utan bidrag. Det innebär att det inte blir någon restaurering av kyrkans unika målningar det kommande året.

Av
Paola Nordgren

Enligt Heikki Ranta, stiftsantikvarie ser det dock ut som att Finja kyrka kan få bidraget inför 2021 istället, skriver Norra Skåne.

– Det är vår ambition och vårt mål. Allt hänger på statsbudgeten där det finns pengar avsatta, säger Ranta till tidningen.

Om det blir som man hoppas inför 2021 så får Finja då istället 2,3 miljoner kronor som kommer att gå till kyrkans unika romanska målningar.

– Och vi kan ju inte lova att det blir några pengar, men det är vår ambition och vårt mål, inte ett hundraprocentigt löfte.

Planerna var dock att påbörja arbetet av att rädda målningarna under 2020 med hjälp av Skånes målerikonservatorer, Nationalmuseum i Köpenhamn och universitet i Florens.

Senaste restaureringen är gjord 1981 och hela målningen har renoverats totalt fyra gånger sedan den målades 1125-50.

De pastorat som får ta del av årets bidrag i närområdet är Tyringe pastorat som får 330 000 kronor för invändig målning av Hörja kyrka. Vittsjö-Verum får 291 000 kronor och Bjärnum får 90 000 kronor för uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkorna i Norra Åkarp och Vankiva.

Publicerad 03 October 2019 00:00