Nätverksfamiljen fick inga besked om varför men tvingades lämna över pojken lämnades över pojken till socialförvaltningen när han sov.

Nätverksfamiljen fick inga besked om varför men tvingades lämna över pojken lämnades över pojken till socialförvaltningen när han sov. Foto: Mostphotos

Nätverksfamilj tvingades lämna över sovande pojke under polisbevakning

Bristande rutiner och tomma dokument anses vara anledningen

HÄSSLEHOLM.

Den händelse som inträffade i somras där en sovande pojke omhändertogs under polisbevakning beskrivs nu vara en följd av bristande arbetsledning och oklara rutiner, rapporterar Norra Skåne.

Av
Paola Nordgren

”Förtroendet för socialförvaltningen har skadats då den ene inte vetat vad den andre gjort eller kunnat stå upp för beslutet i sin helhet”. Så skriver man i den lex Sarah-anmälan som gjordes efter att en liten pojke omhändertogs sovande från sin nätverksfamilj i juli i år.

Enligt tidningen så har nätverksfamiljen funnits där för pojken cirka ett halvårstid och den biologiska mamman ska också ha haft som önskan att familjen skulle bli familjehem för pojken. Något som dock socialförvaltningen ska ha sagt nej till då man ansåg att familjen inte hade det lilla extra, rapporterar tidningen.

Det kom dock aldrig någon förklaring till vad detta betydde egentligen och några journaler eller dokument finns inte heller. Då detta saknas har man inte heller någon bakgrund till varför flytten gjordes så akut att det skedde med polisbevakning av en sovande pojke. De som tog beslutet var heller inte närvarande när omplaceringen verkställdes. hela situationen upplevdes också som obehaglig för nätverksfamiljen som tvingades överlämna pojken utan förklaring till bakomliggande orsak.

Det socialförvaltningen nu anger som anledning till hela situationen är arbetsbelastning, semestertider, byte av personal, bristande arbetsledning och oklara rutiner för dokumentation.

Publicerad 05 October 2019 00:00