Sofie Vessling är en av idémakarna bakom pilotprojektet.

Sofie Vessling är en av idémakarna bakom pilotprojektet. Foto: Hässleholm Miljö

Pilotprojekt inleds i Hässleholm– ska rena metallhalter i lakvatten

Ytterligare ett steg i miljötänk och utveckling

HÄSSLEHOLM.

Hässleholms Kretsloppscenter HKC tar varje år emot behandlar och återvinner omkring 200 000 ton avfall. Nu satsar man också på en biologisk rening av metallhalter i lakvatten för att slippa använda kemisk rening och kunna släppa ut vattnet i den närliggande bäcken.

Av
Paola Nordgren

För att kunna utveckla den moderna anläggningen ytterligare så pågår just nu ett pilotprojekt för att minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerande bakterier, något som enligt Hässleholm Miljö aldrig gjorts på lakvatten i Sverige tidigare. Vilket är ännu ett steg i utvecklingen av anläggningen då man ständigt arbetar mot att kunna effektivisera driften och dessutom kunna återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det material som kommer in.

– Vi kände att vi behövde hitta en ny metod för rening och strävar hela tiden att förbättra vår rening ytterligare. Den här metoden har tidigare testats på gruvvatten men inte på lakvatten, berättar miljösamordnare Sofie Vessling som även ligger bakom idén.

Pilotprojektet som inletts innebär att man ska minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerande bakterier. Redan idag innehåller lakvattnet på anläggningen relativt låga halter metaller men behöver minskas ytterligare för att kunna släppas ut till den närliggande bäcken.

I vanliga fall görs denna rening genom att kemikalier tillsätts vattnet och binder till metallerna men fungerar metoden som nu testas så innebär det att även minskningen av kemiska tillsatser kan göras.

– Skillnaden här är att bakterierna kan använda sulfat som redan finns i vårt lakvatten och med hjälp av det binda in metallerna i en fast fas.

Projektet finansieras av branschorganisationen Avfall Sverige. Med i projektet är även Lunds Tekniska Högskola genom examensarbetare. AnoxKaldnes har bidragit med bärare (material som bakterierna ska trivas med) och det holländska bolaget Paques har bidragit med bakteriekulturen och har fått positiva reaktioner såhär långt.

Sulfatreducerande bakterier ska bidra till ett metallfritt vatten.

Sulfatreducerande bakterier ska bidra till ett metallfritt vatten. Foto: Paques

– En av studenterna har precis skrivit sitt slutarbete och sammanställt resultatet såhär långt och det visar på att metoden innebär en viss reningsgrad. Än så länge har vi dock för lite data för att kunna dra en slutsats. Förhoppningarna är dock att vi ska kunna använda metoden i full skala längre fram.

Pilotprojektet beräknas avslutas i mars 2020.

Publicerad 08 October 2019 09:37