Sommaren 2019 har inneburit mer badande än någonsin i Finjasjön.

Sommaren 2019 har inneburit mer badande än någonsin i Finjasjön. Foto: Mostphotos

Bästa vattenkvaliteten på många år i Finjasjön

Sommarens prover var bättre än någonsin

FINJA.

Finjasjöns provresultat har de senaste åren gått både upp och ner. Bland annat har sjöns vatten vid flera tillfälle belagts med badförbud och drabbats av algblomning. Sommarens badvatten får dock enbart goda resultat.

Av
Paola Nordgren

Enligt Miljö- och Stadsbyggnadskontoret som kontinuerligt gör kontroller av vattnet i sjön beskriver sommaren som en riktig badsommar i Finjasjön. Sedan provtagningarna inleddes 1987 har Finjasjön aldrig varit så klar under en hel sommar som i år.

Det har varit många rubriker om Finjasjöns vatten de senaste åren. Alarmerande varningar har handlat om badförbud, dåliga provresultat och algblomning. I år har man dock sluppit de gröna algerna. Regito AB har under året utfört provtagningar som istället visar ett siktdjup i februari på nästan fyra meter och ett sommarmedelvärde på 1,75 meter, att jämföra med 1 meter sommaren 2018. Tidigt i våras hade man problem med kiselalger men detta försvann när sommaren närmade sig.

En av de som arbetar med att förbättra vattenkvaliteten är Mats Bengtsson. Han leder reduktionsfisket som är en del i att förbättra sjöns kvalitet, vilket gör att han är vid sjön i stort sett dagligen. Han är också en av deltagarna i projektet runt Finjasjön som finansieras av HAV som har som syfte att stärka kvaliteten i sjön.

– Vi har endast haft mindre algansamlingar vid stranden under ett par dagar, vilket vi anser vara en stor förbättring mot tidigare år, säger Mats Bengtsson på Hassleholm.se.

Redan på 1800-talet började man jobba med sjön då man sänkte sjön med tre meter för att få mer odlingsbar mark. Under början av 1900-talet släppte man också ut obehandlat avloppsvatten i sjön men man har genom året gjort många åtgärder för att få en bättre vattenkvalitet i sjön.

– Att senare års åtgärder börjar ge resultat är glädjande. Klimat och temperaturförhållanden kommer alltid att påverka sjön men att som i år ha en sommar helt utan grön algsoppa visar att vi är på rätt väg. För att nå resultat måste vi hålla i och hålla ut. Stora framsteg har gjorts men med den historik Finjasjön har så behövs en fortsatt varsam omvårdnad, säger Sven-Inge Svensson, miljöchef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Publicerad 09 October 2019 00:00