Hönsen på gården levde trångt och stallet hade dessutom för höga halter av ammoniak.

Hönsen på gården levde trångt och stallet hade dessutom för höga halter av ammoniak. Foto: Mostphotos

Hönsfarm får kritik för djurhållning

Krävs nu på åtgärder annars väntar vite

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM/KRISTIANSTAD. Redan under 2018 fick en gård som ligger mellan Hässleholm och Kristianstad anmärkningar på djurhållningen vid en kontroll av Länsstyrelsen. Man upptäckte då för hög ammoniakhalt i stallet och det konstaterades att hönsen inte hade tillräckligt med utrymme då vinterträdgården inte var tillgänglig. Även några månader vid en återkontroll så var ammoniakhalterna i stallet för höga och ägaren uppmanades att åtgärda problemet.

Höga ammoniakhalter leder till försämrad hälsa och välfärd för djuren. Bland annat ökar ammoniak fjäderfäs känslighet för och förvärrar smittsamma luftvägssjukdomar. Ammoniak skadar även luftvägarna och retar slemhinnor i ögon och luftvägar, vid mycket höga ammoniakhalter i luften kan även ögonskador utvecklas.

Under sommaren 2019 gjordes ytterligare en återkontroll som även den påvisade för höga halter av ammoniak samt för trångt i burarna. Ägaren har fått chans att yttra sig i ärendet men har inte återkopplat till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ger nu ägaren ett föreläggande med krav på åtgärder efter att man vid tre tillfällen sett brister i djurhållningen. Efterföljs inte detta kan Länsstyrelsen gå in med ytterligare åtgärder och det kan bli aktuellt med vite eller att djuren omhändertas.

Publicerad 10 October 2019 10:00