Katter tas omhand efter dödsbo.

Katter tas omhand efter dödsbo. Foto: Mostphotos

Katter omhändertas vid dödsbo

När ägaren gick bort bodde katterna kvar

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. När mannen avled uppmärksammade närboende att mannens katter fanns kvar runt huset. Länsstyrelsen har nu beslutat om att katternas ska omhändertas omgående för försäljning, överlåtande eller avlivning. Det är dock oklart hur många katter det rör sig om.

Djurhållaren hade enligt Polismyndigheten inte några anhöriga som kunde ta hand om katterna. Vid ett besök i bostaden bara någon dag innan anmälan inkom till Länsstyrelsen ska dock polis ha varit i bostaden utan att se några katter.

Länsstyrelsen bedömer det nu nödvändigt ur djurskyddssynpunkt att katterna omhändertas omedelbart då det i det aktuella ärendet inte finns några skäl att avvakta med att verkställa beslutet.

Publicerad 10 October 2019 00:00