Hundar omhändertogs efter att ha missköts en lång tid.

Hundar omhändertogs efter att ha missköts en lång tid. Foto: Mostphotos/genrebild

Hundar omhändertogs – ägaren förbjuds nu hund

Kontroll visade på trånga utrymme och magra hundar

BJÄRNUM

. En man i Bjärnum förbjuds nu att äga eller ha hand om några hundar efter att Länsstyrelsen gjort en kontroll hos mannen efter en inkommen anmälan.

Av
Paola Nordgren

Vid kontrollen konstaterade Länsstyrelsen att det boende som mannen och hundarna bodde i till stor del var bemängd med saker vilket gjorde att ytan som hundarna hade tillgång till inte var tillräckligt stor för djuren att vistas på. Vidare bedömde Länsstyrelsen även att en av hundarna var något tunn.

Mannen påtalade att hundarna ibland stod uppbundna utanför bostaden, vilket inte heller är tillåtet som en regelbunden lösning.

Vid återkontrollen släpptes Länsstyrelsen inte in i bostaden men mannen bekräftade att han inte plockat undan och att hundarna hade samma yta att röra sig på som vid första besöket. Vid återkontrollen påträffades även en av hundarna bunden utanför i strypkoppel och två hundar var så magra att revbenen syntes. Mannen fick då ett föreläggande med krav om åtgärd snarast.

Nyligen gjordes en tredje kontroll efter att ytterligare en anmälan om vanvård inkommit till Länsstyrelsen och hundarna hade då magrat ytterligare och saknade i stort sett muskelmassa. Vid kontrollen saknades foder till hundarna och klorna var inte klippta på länge. Ytan inomhus var lika liten som tidigare och de stod precis som tidigare bundna utanför bostaden. Länsstyrelsen bedömde hundarnas lidande så stort att det togs ett beslut om omhändertagande med omedelbar verkan.

Publicerad 12 October 2019 00:00