Lars Johnsson(M) är inte helt nöjd med hur Hässleholm drabbas av nytt kostnadsutjämningssystem.

Lars Johnsson(M) är inte helt nöjd med hur Hässleholm drabbas av nytt kostnadsutjämningssystem. Foto: Exakta Creative

Hässleholm gynnas i nytt system

Skattehöjningar väntar dock ändå

HÄSSLEHOLM.

När Socialdemokraternas förslag om skatteutjämning går igång vid årsskiftet så kommer Hässleholms kommun att tjäna drygt elva miljoner kronor men det är långt ifrån tillräckligt.

Av
Paola Nordgren

– Ser man till det nya förslaget till kostnadsutjämning för 2020 så blir den totala effekten 215 kronor per invånare. Totalt gör det alltså cirka elva miljoner kronor, förklarar kommunens ekonomichef Eva-Lotta Svensson för Norra Skåne.

Även om Hässleholm gynnas av det reviderade kostnadsutjämningssystemet som planeras i landet så ser det långt ifrån ljust ut. För Skåne i sig är det nya systemet en stor förlust. Enligt siffrorna så förlorar bland annat Region Skåne 290 miljoner. Bland skånska kommuner som gynnas återfinns Hässleholm, Kristianstad, Perstorp, Åstorp, Eslöv, Osby och Bjuv medan förlorarna i Skåne är orter som Malmö, Lund, Helsingborg, Vellinge och Lomma, bara Malmö förlorar vid en utjämning nästan 100 miljoner.

– Självklart är det välkommet med ett tillskott. Det jag kan konstatera är att det inte på lång väg täcker för de merkostnader vi har med anledning av den stora invandringen. Samtidigt har vi en vikande konjunktur och därmed prognostiserade vikande skatteintäkter. De beslutade besparingarna måste ligga fast och en skattehöjning kan inte uteslutas, säger Lars Johnsson till tidningen.

Inför nästa år planerar man att höja skatten med 50 öre och likadant planeras samma höjning även under 2021.

Publicerad 16 October 2019 09:12