Valparna såg inte ut att komma från samma kull trots att försäljaren hävdade det.

Valparna såg inte ut att komma från samma kull trots att försäljaren hävdade det. Foto: Mostphotos/genrebild

Hunduppfödare får nu böter – sålde valpar utan tillstånd

Bryter mot tillståndsplikten vid flera tillfälle

TYRINGE

. En hundägare i Tyringe beläggs nu med föreläggande om vite om hon inte bedriver sin verksamhet med hundförsäljning enligt de tillstånd som finns, det skriver Länsstyrelsen i sitt beslut.

Kvinnan ska ha skickat in en ansökan om tillstånd för hunduppfödning och försäljning redan 2017 vilket hon då fick avslag för. 2018 förbjöds också kvinnan att bedriva någon som helst verksamhet med hund i större omfattning. När man nyligen gjorde en kontroll efter att det inkommit ett flertal anmälningar om försäljning hos kvinnan så visar den dock att hon bryter mot beslutet. Vid kontrollen konstaterades att tre hundar hölls i ett för litet utrymme, sju andra hundar samt, 17 stycken valpar som enligt kvinnan skulle komma från en och samma kull trots att de skilde sig markant i utseende.

Enligt Länsstyrelsens veterinär är det dock högst troligt att de inte kommer från samma kull, utan två, tre olika kullar, då det enligt veterinären är mycket ovanligt att en tik får 17 stycken valpar samt att valparna skiljer sig väldigt mycket åt i utseende. Enligt beslut fick kvinnan tillstånd att sälja två valpar per år.

Vid en återkontroll saknades dock alla 17 valpar och kvinnan vägrade också berätta vem eller vart valparna sålts. Länsstyrelsen kom dock i kontakt med fyra av ägarna till valpar från försäljningen, där samtliga uppgav att de köpt hunden av kvinnan. Kort därefter fick myndigheten kontakt med ytterligare nya hundägare som dock uppgav en annan korsning än de första, vilket enligt Länsstyrelsen visar på att det funnits minst två olika kullar hos kvinnan.

Utifrån de kontroller och den information och dokumentation som mottagits från personer som köpt valpar från kvinnan så gör Länsstyrelsen bedömningen att den verksamhet som bedrivs är tillståndspliktig då det sålts tre eller fler hundar per år från annans uppfödning.

Eftersom kvinnan sedan tidigare brutit mot tillståndsplikten och då belagts med vite så höjer nu Länsstyrelsen vitet till 30 000 kronor per hund och kontrolltillfälle som tillståndsplikten bryts och verkställs också med omedelbar verkan.

Publicerad 16 October 2019 00:00