Allt fler väljer att handla via nätet, vilket drabbar cityhandeln.

Allt fler väljer att handla via nätet, vilket drabbar cityhandeln. Foto: Paola Nordgren

Handeln går allt mer neråt även i Hässleholm

Digitalisering och ändrade köpbeteende de största hoten

HÄSSLEHOLM

. Precis som på många andra håll så har cityhandeln det tufft även i Hässleholm. Det visar den branschrapport som nyligen presenterades.

Av
Paola Nordgren

Utvecklingen i Hässleholm följer med andra ord rikstrenderna. Det visar Fastighetsägarnas rapport Cityindex som nyligen mätt utvecklingen i Sveriges 104 stadskärnor. I Hässleholms stadskärna visar siffrorna att omsättningen för detaljhandeln har minskat med totalt sju procent under 2018.

– Resultatet från CityIndex visar att verksamheterna i Hässleholm stadskärna har det tufft som i så många andra svenska stadskärnor. Nu behöver alla aktörer kroka arm, och tillsammans jobba för att försöka vända utvecklingen, säger kommunalråd Lars Johnsson (M).

Det är dock inte idel mörka siffror, dagligvaruhandeln, hotell och kommersiell service är branscherna som går emot trenden och visar på en ökning i den rikstäckande kartläggningen. För Hässleholms del innebär detta en omsättningsökning i stadskärnan inom dagligvaror (+1,4%), hotell (+15,1%) och kommersiell service (+10,5%). Det som sticker ut något jämfört med andra stadskärnor är minskningen inom restaurang och café där siffrorna visar en omsättningsminskning på 10 procent.

Rapporten spår att minskningen för central handel främst beror på digitalisering, ändrade köpbeteende och konsumenters ökade förväntningar på fysiska handelsplatser.

– Problematiken är rikstäckande och utmaningen är komplex. Ingen stadskärna har facit. Vägen fram i utvecklingen är samsyn och samverkan mellan stadens alla aktörer, ökad förändringsbenägenhet och handlingskraft, säger Johan Jönsson, Hesslecity.

Publicerad 19 October 2019 00:00