Åsa Kull (C), Douglas Roth (M), Adéle Ceimertz (M), Lars Lundberg (KD) och Pontus Lindberg (M).

Åsa Kull (C), Douglas Roth (M), Adéle Ceimertz (M), Lars Lundberg (KD) och Pontus Lindberg (M). Foto: Erik Hedenborg Bonde

Patienter över lag nöjda med Hässleholms sjukhus

Politiker på plats för patientdialog

HÄSSLEHOLM

. Nyligen fanns sjukhusstyrelsen i Hässleholm på plats utanför sjukhuset för att där kunna föra en dialog med de patienter som besökte sjukhuset av olika anledningar.

Syftet med patientdialogen är att fånga den patientupplevda kvaliteten av besöket på sjukhuset samt ta del av patienters och närståendes förslag på förbättringar och önskemål när det gäller vården.

Summeringen av dagen visade på att man i allmänhet är nöjda med den vård som ges på Hässleholms sjukhus men bland annat gavs det uttryck för att man som patient önskar snabbare och tydligare feedback på var man befinner sig i vårdkedjan.

Ordförande Lars Lundberg (KD) och 1:e vice ordförande Adéle Ceimertz (M) var på plats utanför sjukhuset för att prata mer med patienter och besökare.

Ordförande Lars Lundberg (KD) och 1:e vice ordförande Adéle Ceimertz (M) var på plats utanför sjukhuset för att prata mer med patienter och besökare. Foto: Erik Hedenborg Bonde

– Precis som vi måste se hela människan i vården, måste vi också se sjukhuset som en helhet. Det är inte bara vården som måste funka. Alltifrån parkeringssituationen till fåtöljerna i receptionen bidrar till om ett vårdbesök blir bra, säger Lars Lundberg (KD), ordförande i sjukhusstyrelse Hässleholm.

Förutom vården hade besökarna en del synpunkter på som visade att caféet i entrén var uppskattat medan betalning för parkeringen kändes otydlig för vissa med appar, p-skivor och andra betalningsmetoder.

– Patient- och medborgardialog är viktigt verktyg som vi behöver utveckla ytterligare. Efter den här dagen kan vi känna att vi måste jobba ännu mer med att vara tillgängliga som politiker i sjukhusstyrelsen. Det kanske kan upplevas som lite jobbigt att komma fram och prata med en grupp politiker om vad man tycker och tänker men då är det bra att veta att man alltid kan kontakta oss som enskilda ledamöter i sjukhusstyrelsen, säger Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande i sjukhusstyrelse Hässleholm.

Publicerad 28 October 2019 10:40