Flera nya avgifter när regelverket för avgiftshandläggning görs om.

Flera nya avgifter när regelverket för avgiftshandläggning görs om. Foto: Mostphotos

Höjda avgifter för omsorg

Nya regler träder i kraft 2020

HÄSSLEHOLM.

När omsorgsförvaltningens nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2020, innebär den flera förändringar. Förutom höjda avgifter så inför man också bland annat att en installationsavgift för trygghetslarm införs och att det läggs på en avgift för planerad hemtjänst som brukaren inte avbeställt minst 24 timmar i förväg.

Av
Paola Nordgren

Enligt förvaltningschef Anneli Larsson ska det nya regelverket göra handläggningen av omsorgsärende mer enhetlig både för brukare och vårdtagare. Det nya uppdaterade regelverket innebär också att samtliga avgifter för omsorg numera även är samlade under ett och samma regelverk.

– Det nya regelverket säkerställer att omsorgsnämndens brukare och vårdtagare erhåller en enhetlig och rättssäker handläggning utifrån ett modernt regelverk, säger förvaltningschef Anneli Larsson.

Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2020. I det nya regelverket har samtliga tidigare fattade beslut inom avgiftsområdet sammanförts till ett dokument. När det nya regelverket träder i kraft upphävs därför nuvarande beslut.

Det nya regelverket innebär också att alla avgifter blir relaterade till prisbasbeloppet. Det innebär bland annat att en generell höjning av minimibeloppet för brukare i åldrarna 18 - 60 år kommer att ske med tio procent utöver det som anges i lagen. Minimibeloppet för år 2020 blir då 5 873 kronor per månad för brukare 18 - 60 år.

När det nya året inleds kommer man också att inför en avgift för de utryckningar man gör när trygghetslarm utlösts. Nytt blir även att delegerad hemsjukvård kommer att debiteras enligt hemtjänsttaxan och dessutom höjs hyrorna enligt Hyresgästföreningens taxor för de som bor på särskilt boende i Hässleholms kommun.

– Alla brukare blir dock inte påverkade då vi inte tar ut mer än maxtaxa (högkostnadsskydd) och brukarens avgiftsutrymme per månad. När man gör en total översyn av ett regelverk är det däremot lämpligt att som nu innefatta allt för att underlätta processen, berättar Anneli Larsson.

Publicerad 29 October 2019 00:00