Delrapport presenterades på kommunfullmäktige.

Delrapport presenterades på kommunfullmäktige. Foto: Mostphotos

De senaste siffrorna presenterades på kommunfullmäktige

Sparåtgärderna ska genomföras trots svagt uppåt

HÄSSLEHOLM.

Kommunens senaste delårsrapport presenterades för politikerna vid senaste kommunfullmäktige och det poängterades också vikten av att genomföra de sparåtgärder som sats trots att prognoserna nu pekar svagt uppåt.

Av
Paola Nordgren

– Utvecklingen är allvarlig. det är av största vikt att ansvariga vidtar åtgärder, sa kommunrevisionens Emil Nilsson (C) i Norra Skåne när han redogjorde för delårsrapporten i fullmäktige.

Enligt Emil Nilsson så visar siffrorna ett totalt underskott på dryga 40 miljoner. Trots det finns det också del positiva utveckling i kommunen. Bland annat håller ett nytt handelsområde med Biltema i spetsen på att växa fram. En ny e-tjänstplattform har tagits fram samtidigt som ett kontaktcenter ska ge bättre service till Hässleholmsborna, även 250 nya bostäder är planerade.

Enligt Hanna Nilsson (SD) så är resultatet av de negativa siffrorna något som kommer av en politik i strid med sunt förnuft och poängterar att övriga partiernas ansvarslösa migrationspolitiken har försatt Hässleholm i den situation de är just nu.

Något som inte Lena Wallentheim (S) ville hålla med om och menade istället att de underskott som kommunen brottats med funnits långt innan flyktingströmmen.

Publicerad 30 October 2019 00:00