Foto: Mostphotos

Vandrarhem kräver ökad brandsäkerhet

Senaste säkerhetsgenomgången visar på flera brister

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. En säkerhetsgenomgång på ett vandrarhem i Hässleholms kommun visade en rad brister ur brandsäkerhetssynpunkt uppger Räddningstjänsten i sin dokumentation från genomgången. Bland annat saknades fungerande vidarekoppling till bemannad plats för brandvarnare på vandrarhemmet och ska därför automatiskt vidarekopplas till räddningstjänsten i Hässleholm. Larmet ska enligt Räddningstjänsten även avge felsignal till larmcentral när larmet är ur funktion.

Kontrollen visar även att det finns brister i luftbehandlingsinstallationerna. Dessa ska enligt de åtgärdskrav som nu upprättats utformas så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller erhålls. Brandgasspridning via ventilationen till gästrummen och till utrymningsvägarna (trapphus och utrymningskorridorer) ska förhindras. Detta ska göras på något av följande sätt;

Man upptäckte även vid genomgången att dörrar mellan gästrum och utrymningskorridor samt dörrar mellan gemensamhetsutrymmen i egen brandcell och utrymningskorridor behöver förses med brandtätningsband med gummilist nedtill. Enligt säkerhetskraven kräver man även att de dörrar till gästrum som inte utgörs av massiva trädörrar bör bytas ut mot dörrar i lägst brandteknisk klass EI30-SaC. De angivna åtgärderna ska vara vidtagna senast den 31 mars 2020.

Publicerad 30 October 2019 09:20