Patient dog, vårdhändelse anmäls enligt lex Maria.

Patient dog, vårdhändelse anmäls enligt lex Maria. Foto: Mostphotos

Patient skickades hem trots tecken på hjärtinfarkt

Avled tre dagar senare på akuten

Av
Paola Nordgren

ÖSTRA GÖINGE. En patient avled på ett akutsjukhus i Skåne till följd av hjärtsvikt och lungödem. Detta trots att patienten under två dagar tidigare hade besökt en vårdcentral i Östra Göinge på grund av smärta i vänster bröst och arm. enligt den lex Maria-anmälan som nu gjorts i ärendet ska patienten också under sina besök på vårdcentralen uppvisat just tecken för genomgången hjärtinfarkt.

Den tredje dagen sökte patienten akut vård och hade då hjärtsvikt och lungödem och tecken på hjärtinfarkt. Trots en intensiv behandling gick patientens liv inte att rädda och hen avled kort efter ankomsten till sjukhuset.

Publicerad 04 November 2019 10:31