Skola krävs på åtgärder.

Skola krävs på åtgärder. Foto: Genrebild/Ritzau Scanpix

Skolinspektionen kräver att skolan vidtar åtgärder

Grundskola i Hässleholms kommun utreds

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Skolinspektionen kräver att en skola strax utanför Hässleholm nu vidtar åtgärder efter att man utrett en händelse på skolan gällande kränkande behandling av en elev samt att man tillgodoser elevens rätt till stöd och utbildning. Redan i april gjorde Skolinspektionen en bedömning att Hässleholms kommun inte följt det föreläggande Skolinspektionen beslutat om.

Skolinspektionen förelägger nu Hässleholms kommun på nytt att senast den 24 januari 2020 vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling efterlevs.

Publicerad 15 November 2019 00:00