Foto. Andreas Holm

Polis hämtade spädbarn – händelsen lex-Sarahanmäls

Av
Paola Nordgren

HÄSSLEHOLM. Flera misstag visar sig att det gjorts i samband med placeringen av ett spädbarn i Hässleholm i ett så kallat nätverkshem. När nätverkshemmet inte blev godkänt som familjehem hämtades spädbarnet med polishandräckning utan att vårdnadshavare och hemmet hade fått information om beslutet, Det visar den lex Sarah-anmälan som nu är gjord.

Enligt anmälan placerades barnet hos bekanta till vårdnadshavaren men efter en utredning godkändes inte familjen som familjehem, varpå barnet hämtades med hjälp av polis utan att vårdnadshavaren och det tillfälliga boendet inte fick någon information om det.

Publicerad 20 November 2019 00:00