Det blev ingen vinst efter nomineraingen till Skånes arkitekturpris. Men antalet besökare ökar stadigt.

Det blev ingen vinst efter nomineraingen till Skånes arkitekturpris. Men antalet besökare ökar stadigt. Foto: Bjarne Öhrling

Hovdala vandringscenter – allt mer välbesökt

En ny besöksgrupp är långväga besökare

HOVDALA.

Allt fler vandrare hittar till Hovdalas vanringscenter och antalet gäster ökar kontinuerligt.

Av
Paola Nordgren

– De som upptäckt och upplevt platsen kommer ofta tillbaka. Många uttrycker en tacksamhet över att Hovdala vandringscentrum ger dem en fördjupad relation till naturen och dem själva, säger Lars-Erik Williams på kommunens hemsida.

Bjarne Öhrling och Lars-Erik Williams på Hässleholms kommun är de som ligger bakom idén och skapandet av området, och de har båda fått mycket positiv respons från såväl besökare som medborgare i allmänhet. Den senaste mätningen visar också att gästerna kommer allt mer långväga för att ta del av naturen och vandringsstråken runt Hovdala.

Förutom miljön så har man även arbetat en hel del med arkitektoniska installationer i området och målet med dessa är att förstärka landskapets själ och karaktär och att besökarna också får en ny upplevelse.

– Med hjälp av arkitektur har vi tillgängliggjort platser och upplevelser på Hovdala för att fler ska hitta ut i naturen, lära känna den och öka sitt välbefinnande, säger kommunekolog Lars-Erik Williams.

– Vi ser en ökad efterfrågan på service och aktiviteter i området från olika delar av Sverige, Öresundsregionen och internationella besökare. Det skapar möjligheter till ett ökat företagande i kommunen, säger Bjarne Öhrling.

Publicerad 22 November 2019 00:00