Veronica Gustavsson och Pär Cederholm är två av de poliser som verkar för ett lugnt Hässleholm och som nyligen presenterade årets trygghetsenkät.

Veronica Gustavsson och Pär Cederholm är två av de poliser som verkar för ett lugnt Hässleholm och som nyligen presenterade årets trygghetsenkät. Foto: Paola Nordgren

Hässleholmsborna nöjda med polisens arbete

Invånarna upplever trots allt en viss otrygghet

HÄSSLEHOLM.

Allt fler Hässleholmsbor är nöjda med polisens insatser i kommunen. Det visar den senaste trygghetsenkäten som nyligen sammanställts. Trots det så är den upplevda otryggheten fortfarande stor visar statistiken.

Av
Paola Nordgren

Av de 2100 personer som fått chansen att svara på enkäten var det 63 procent som svarade. Enligt Veronica Gustavsson, kommunpolis Hässleholm och Pär Cederholm, chef för lokalpolisområdet Hässleholm, Osby och Östra Göinge ser man dock positiva siffror på många håll. Allt fler upplever bland annat att man är nöjd med de insatser poliserna gjort det senaste året.

– Vi har haft en del sprängningar den senaste tiden. Det har dock legat personliga uppgörelser bakom i många fall och det är något vi också arbetar aktivt med. Självklart kan sådana här saker öka på den upplevda otryggheten men när vi ser på svaren här i enkäten så är det över 80 procent som aldrig varit utsatta för ett brott, berättar Pär Cederholm som dock anser att Hässleholmarna kan röra sig relativt fritt utan att behöva vara rädda för risken att utsättas för brott.

Att polisen i Hässleholm de senaste två åren fått mer personal ser man också som en bidragande orsak till att man kunnat täcka upp ett större område och samtidigt vara mer synliga.

– Vi har ett stort område att jobba på men i fjol fick vi flera nya poliser till kommunen och i år har vi fått totalt åtta nyanställda och fyra aspiranter. Vilket underlättar vårt arbete. Tanken är också att det ska fyllas på med en handfull poliser varje år fram till 2024.

Man medger dock från polisens håll att det finns två stora problemområde som man arbetar med just nu och det är trafikbrott och narkotikabrott.

– Narkotikabrotten är mycket gängrelaterat och något vi arbetar aktivt med. När det gäller trafikbrott är det något som länge varit ett problem på flera håll och som vi också arbetar med. Det är också just buskörning och trafik som är en av de punkter som de som svarat på enkäten ser som ett problem.

Publicerad 28 November 2019 00:00