Statistiken visar på vinst för fastighetsbolagen efter att drift och underhåll är betalt.

Statistiken visar på vinst för fastighetsbolagen efter att drift och underhåll är betalt. Foto: Mostphotos

Fastighetsägarna tjänar stort på hyreshöjningarna

Höjningarna ses nu över för kommande höjning

KRISTIANSTAD

. När den senaste rapporten presenteras av Hyresgästföreningen så visar den en ökning av överskott till fastighetsägarna. Trots det så påstår man en att överskottet sjunker. Därför kräver nu Hyresgästföreningen lägre hyreshöjningar framöver.

Av
Paola Nordgren

Rapporten visar ett lönsamt år för fastighetsägarna i norra Skåne. Den statistik man tittat tillbaka på är 2016-2017 och 2018. Det man sett över är om hyreshöjningarna täckt upp för de ökade kostnader som bolagen påstår sig ha haft. De fastighetsbolag man tittat närmare på i norra Skåne innefattar 35 privata och allmännyttiga bostadsbolag, rapporterar Hem&Hyra.

Siffrorna visar att bostadsbolagens kostnader för taxehöjningar som innefattar vatten, värme och sophämtning har minskat. Däremot visar siffrorna att driftnettot, det som blev kvar av hyran efter att underhåll och drift betalats i fjol ökade med 7,1 procent hos de privata fastighetsbolagen och 3,6 procent hos övriga.

Fastighetsägarna har enligt Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén klagat på att hyreshöjningarna inte täcker kostnaderna men statistiken visar enligt rapporten precis tvärt om.

– Vi bestämde oss för att syna deras kort och ta reda på om deras klagosång stämde. På punkt efter punkt kan vi se att de har fått täckning för sina kostnader och mer därtill, säger Peter Olsén till tidningen, som också bedömer att kommande hyreshöjningar kommer att bli betydligt lägre än årets som i snitt låg på 1,48 procent i regionen.

Publicerad 30 December 2019 00:00