Det tar i regel betydligt längre tid för räddningstjänsten att ta sig fram till landets fritidsboenden.

Det tar i regel betydligt längre tid för räddningstjänsten att ta sig fram till landets fritidsboenden. Foto: Värends räddningstjänst

Brandsäkert även i fritidshuset

"Det är farligt att överskatta hur snabbt man kan få hjälp när man bor utanför en tätort"

Bostad.

Under förra sommaren rapporterades närmare hundra bränder i fritidshus och skadornas omfattning berodde till stor del på hur snabbt räddningstjänsten kunde komma till platsen. Att se över sitt brandskydd inför stugsäsongen är med andra ord mer än viktigt. Dina förberedelser kan vara avgörande vid en brand.

Av
Andreas Lindegren

För landets fritidshusägare innebär sommaren att det äntligen är dags att byta bostad för ett par veckor eller månader. Ett sätt att koppla av och komma bort från tätortens buller och stress. Men det man som fritidshusägare ska vara medveten om är att även avståndet till närmaste brandstation i regel också blir längre, något många inte tänker på eller känner till. Enligt en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror nästan 30 procent av invånarna i glesbygdskommuner att räddningstjänsten skulle vara på plats inom tio minuter.

– Det är farligt att överskatta hur snabbt man kan få hjälp när man bor utanför en tätort, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Med värme och torka, likt förra sommaren, ökar brandrisken. Under fjolårets sommar rapporterades närmare hundra fritidshusbränder runtom i landet och hur omfattande skadorna blev berodde till stor del på hur snabbt räddningstjänsten kunde vara på plats.

– Vi ser ett tydligt samband mellan totalt utbrunna sommarhus och avståndet till brandstationen.

Som fritidshusägare gäller det därför att minimera riskerna för brand genom att se över riskerna och planera för det värsta. Att själv kunna agera för att minska brandspridningen är viktigt.

– Det gäller att ta vara på den tiden för att själv minimera skadorna så mycket som möjligt innan brandkåren hinner komma. Har du i förväg tänkt igenom och vet hur du ska agera kan det vara skillnaden för hur omfattande skadorna blir.

Antalet bränder som startar på egen tomt har ökat, och det är lätt att gnistor från grillen antänder gräset eller annat torrt material. Det gäller att ha vatten i närheten och hela tiden ha uppsikt över grillen

En vanlig orsak till att en brand uppstår är kakelugnar, öppna spisar och vedspisar.

– Elda lugnt i början, skorstenen kan vara kall och fuktig och ibland fungerar inte draget som det ska. Eldar man för hårt direkt kan skorstenen spricka och en brand uppstå, tipsar Larsson.

Även grillen kan utgöra en brandrisk och rådet är att alltid ställa grillen på eldfast underlag och allra helst ha en vattenslang, vattenkanna eller en brandsläckare i närheten. Skulle sommaren bli lik den förra kan en mindre brand snabbt bli till en betydligt större.

– Antalet bränder som startar på egen tomt har ökat, och det är lätt att gnistor från grillen antänder gräset eller annat torrt material. Det gäller att ha vatten i närheten och hela tiden ha uppsikt över grillen.

Bor man i ett äldre fritidshus är rådet att se över eldragningen.

– Se noga efter om ledningar är spröda och att stickkontakter och lampsladdar fungerar som de ska. Anlita alltid en elektriker för installationer och jordfelsbrytare – de flesta bränder startar i elprodukter.

Precis som i ordinarie bostad är brandskyddsutrustningen viktig. Brandvarnare på varje våningsplan, helst i varje rum samt brandsläckare och brandfilt som är lättillgängliga. Bor man långt ut i skärgården eller på landsbygden kan det vara en klok idé att gå ihop flera hushåll för att köpa in gemensam släckutrustning som exempelvis brandpump.

If:s råd vid brand i sommarstuga:

Rädda och varna: Utrym huset och sätt dig själv och alla andra i säkerhet. Se till att ni har tänkt igenom en brandsituation och utrymningsvägar med eventuella brandstegar på förhand. Det kan rädda liv.

Larma: Har du god täckning i sommarstugan så att du snabbt kan larma? Tänk över alternativa sätt att larma om mobilen skulle vara urladdad. Finns extra batteri? Är fast telefon ett alternativ?

Släcka: Gör det du kan för att släcka och begränsa skadan. Se till att du har pulversläckare på minst 6 kilo, brandfiltar och trädgårdsslang som räcker över hela tomten.

Kom ihåg: Tiden det tar för räddningstjänsten att komma på plats varierar. I tätbebyggt område i Göteborg tar det 10 minuter och i Stockholm har man som mål att vara framme inom 13 minuter i 90 procent av utryckningarna. På öar utan fast vägförbindelse ska det i stället ta under en timme från det att larmsamtalet mottagits och till dess att första insatsenhet är på plats.

Publicerad 06 July 2019 07:00