Trots risken att förlora pengar vid en separation är det idag få som skriver samboavtal.

Trots risken att förlora pengar vid en separation är det idag få som skriver samboavtal. Foto: PIxabay

Inget samboavtal kan bli kostsamt

"Utgå inte från att ni kommer att vara bästa vänner den dag ni separerar"

Bostad.

Drömmen om att flytta ihop och bli sambos kan bli kostsam om man inte skriver samboavtal – det finns nämligen en skuldfälla många inte känner till om samborna separerar.

Av
Andreas Lindegren

Planerar ni att köpa en bostad tillsammans, flytta ihop och bli sambos? Då är rådet från Länsförsäkringar att skriva ett så kallat samboavtal, ett avtal som reglerar så att fördelningen av bostad och bohag blir rättvis om ni skulle separera. Utan samboavtal riskerar nämligen en av parterna att falla i en skuldfälla som kan bli väldigt kostsam. Vid en bodelning räknas först skulderna bort och därefter värdet på bostaden. Följden blir att den som inte tagit något lån får vara med att dela på låneskulden som sambon egentligen är ansvarig för.

– Det kan såklart uppfattas som orättvist men det viktiga är att vara medveten om att det inte spelar någon roll vem som står på lånet eller vem som faktiskt betalat mest, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Reglerna regleras i sambolagen som säger att bostaden och det bohag som köpts för gemensamt bruk ska delas lika om ett sambopar separerar. Om exempelvis en av parterna betalar 800 000 kronor kontant och den andra parten betalar 500 000 kronor kontant samt lånar 300 000 kronor för att köpa en bostadsrätt, kan den ena tjäna pengar vid en försäljning på den tidigare sambons bekostnad. Om bostaden inte ökat i värde uppgår det till 800 000 plus 800 000 kronor minus skulden på 300 000, vilket totalt blir 1 300 000 kronor. Enligt reglerna för bodelning får båda 650 000 kronor vardera för lägenheten, vilket innebär att den ena parten förlorar 150 000 kronor medan den andra tjänar 150 000.

– Flyttar den ena sambon in i en bostadsrätt som den andre sambon haft sedan tidigare omfattas däremot inte bostaden av bodelning vid separation eller dödsfall. Men om ni i ett senare skede använder vinsten från den lägenheten i ett nytt lägenhetsköp kommer den nya bostaden att räknas som samboegendom och ska delas lika vid en separation. Det avgörande är om paret skaffat bostaden med avsikt att använda den gemensamt, inte hur mycket var och en betalat, vilket kan få stora konsekvenser och komma som en chock för många, säger Persson.

Det kan såklart uppfattas som orättvist men det viktiga är att vara medveten om att det inte spelar någon roll vem som står på lånet eller vem som faktiskt betalat mest

Däremot omfattas inte sådant som sparmedel, fritidshus och andra ägodelar av sambolagen. Var och en äger det de hade med sig och av det man skaffat tillsammans beror ägandet på hur stor andel var och en har betalat eller vad man kommit överens om.

Trots risken att förlora pengar vid en separation är det idag få som skriver samboavtal. Enligt en undersökning som Länsförsäkringar låtit Novus genomföra svarade 76 procent av de 3 000 intervjuade att de inte hade skrivit ett sådant avtal. Men att tänka att man kan lösa det gemensamt utan avtal vid en separation slår ofta väldigt fel.

– Utgå inte från att ni kommer att vara bästa vänner den dag ni separerar utan gardera er genom att skriva samboavtal, säger Persson.

Rådet är därför att diskutera ekonomin och skriva avtal innan man flyttar ihop. Genom att skriva samboavtal kan man undvika att bostadens värde delas lika mellan parterna och istället fördelas i enlighet med ägarandelarna.

Fakta

Så skriver ni samboavtal:

  • Ett samboavtal ska vara skriftligt och vara undertecknat av samborna eller de blivande samborna. Registrering av avtalet sker inte och det behöver inte vara bevittnat. Det kan ändå vara en fördel att det bevittnas för att undvika framtida diskussioner. Det är viktigt att det upprättas i två likalydande exemplar och att vardera sambon får varsitt exemplar. Avtalet bör sedan förvaras på ett tryggt sätt.
  • Om det handlar just om olika stora kontantinsatser behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev. Det senast daterade avtalet gäller om det har skrivits fler avtal. Samborna väljer själva hur innehållet i avtalet ska se ut, men det går inte att avtala om vad som helst. Det är exempelvis inte möjligt att skriva att äktenskapsbalken ska gälla och det går inte att dra in annan egendom än samboegendomen vid en bodelning.

Källa: Länsförsäkringar

Publicerad 21 September 2019 07:00