Att vända på bilbarnstolen för tidigt innebär en markant ökad risk för allvarliga skador och dödsfall vid en olycka.

Att vända på bilbarnstolen för tidigt innebär en markant ökad risk för allvarliga skador och dödsfall vid en olycka. Foto: Jesper Orrbeck Photography AB/Volvia

Hur färdas ditt barn i bilen?

En av fem sitter framåtvända i för tidig ålder

Motor.

Föräldrars kunskap om hur små barn ska färdas i bilen har blivit bättre, men trots detta beräknas cirka 40 000 barn färdas på fel sätt, något som kan leda till allvarliga skador och dödsfall – helt i onödan!

Av
Stefan Larsson

Kunskapen bland Sveriges föräldrar om hur barn färdas på säkraste sätt i bilen har under många år varit bristfällig. Exempelvis visade en undersökning 2006 att hela 40 procent av de svarande lät sina 3-åringar åka framåtvända, den nationella rekommendationen är att vänta tills barnet är 4–5 år gammalt. Men nu visar nya undersökningar att försäkringsbolagens informationskampanjer har gett resultat. Bland annat har Kantar Sifo utfört en undersökning på uppdrag av Folksam som visar på en halvering, dvs att 20 procent idag låter sina barn sitta framåtvända i för tidig ålder. Nästan identiskt resultat visar en undersökning som Norstat gjort på uppdrag av Volvia.

– Vi är så glada att se att färre och färre barn sitter framåtvända i bilen för tidigt! Vi arbetar fokuserat med just denna fråga, eftersom det kan innebära livsfara för små barn att sitta framåtvända. Bland landets 2–4 åringar är det idag bara en av fem som åker framlänges, säger Sofia Bergfors, marknads- och kommunikationschef på Volvia.

Risken att små barn dödas eller skadas svårt är upp till fem gånger så stor i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd

Samtidigt menar försäkringsbolagen, att även om siffran är glädjande, är 20 procent en alldeles för hög siffra.

– En av fem betyder i och för sig att fler än 40 000 barn åker felvända i bilarna, vilket givetvis är 40 000 för många, så vi får helt enkelt fortsätta prata om vikten av att åka baklänges, säger Sofia Bergfors.

Att vända på stolen för tidigt innebär en markant ökad risk för allvarliga skador och dödsfall vid en olycka, något alla föräldrar bör vara medvetna om. Vid en olycka hjälper nämligen en bakåtvänd bilbarnstol till med att bromsa upp huvudet och kroppen, vilket minskar belastningen på bland annat nacken, en vanligt förekommande skada vid olyckor där barn är iblandade och som kan få svåra konsekvenser eftersom ett barns nacke inte är lika starkt som vuxnas.

– Att barnet har blivit för stort för stolen eller sitter för trångt är en vanlig anledning till att man väljer att vända på barnet redan vid 3,5 år. Risken att små barn dödas eller skadas svårt är upp till fem gånger så stor i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd. Därför är det viktigt att inte vända barnet för tidigt, säger Helena Stigson, forskare Folksam.

Att föräldrar fortsatt gör fel tros främst bero på okunskap och för att fortsatt öka kunskapen bland föräldrarna anser Folksam att det även är en uppgift för bilbarnstolstillverkarna och återförsäljarna.

– Därför är det viktigt att både barnstolstillverkare och återförsäljare tar sitt ansvar och tar fram samt rekommenderar stolar som möjliggör bakåtvänt åkande upp till 4–5 års ålder, säger Helena Stigson.

Men att sitta bakåtvänd är en del i säkerheten, den andra är själva bilbarnstolen. Att köpa en bilbarnstol begagnad från någon okänd rekommenderas exempelvis inte eftersom stolen kan ha varit med i en olycka. Precis som en cykelhjälm ska en bilbarnstol kasseras om den varit inblandad i en olycka. Även stolens livslängd är viktig. Rekommendationen är att stolen inte får vara äldre än 10 år, vilket innebär att den max bör vara fem år gammal när den tas i bruk.

Folksams råd:

Köp en bakåtvänd stol som är så stor att barnet kan åka bakåtvänt till åtminstone fyra års ålder.

Det är inte farligt att sitta med böjda ben. Stolen är urväxt först när huvudet sticker upp så mycket att öronens övre kant närmar sig stolens överkant.

Koppla ur krockkudden i framsätet så barnet kan sitta där om det behövs mer plats för benen. Nyckelavstängning av airbag är tillförlitligt.

En bakåtvänd bilbarnstol är urvuxen när barnets övre del av öronen är i höjd med stolens översta kant. Ju högre stolsrygg desto bättre.

Folksams bilbarnstolstest 2019:

Folksam har testat nio bilbarnstolar som är nya på marknaden. Detta test kompletterar Folksams tidigare test av 22 bilbarnstolar. Testet syftar till att utvärdera dagens bilbarnstolar utifrån de parametrar som möjliggör bakåtvänt åkande så länge som möjligt och som skyddar barnet bäst vid en eventuell krock.

Bäst i test blev BeSafe iZi Plus X1 SIP+. Sju av stolarna har fått Folksams märkning ”Bra val” då de uppfyller de flesta viktiga egenskaper en bilbarnstol bör ha. Andelen som fick ”Bra val” i årets test var betydligt högre än vid tidigare års tester.

Bäst i test:

  BeSafe iZi Plus X1 SIP+

Bra val:

  Axkid Minikid ASIP

  BeSafe iZi Kid X2 i-Size SIP+

  BeSafe iZi Kid X3 i-Size SIP+

  Britax Römer Swingfix M i-Size SICT

  Britax Römer Max-Way Plus SICT

  Klippan Century Freestyle

Publicerad 06 April 2019 07:00